TAKSTER

Tilslutningsafgifter : 1/10-2019  -  30/09-2020

Tilslutningsafgiften består af :

Bidrag til hovedanlæg.
Bidrag til forsyningsledninger.
Bidrag til stikledninger.

   Hovedanlæg        Forsynings-     ledninger Stikledninger      IALT
Huse og lejligheder i Svinninge by      5000     5000     3125   13.125 KR
Ungdomsboliger     2500     2500     1562    6.362 KR
 
 
Landområdet:
       
Huse og ejendomme indtil 10 ha.     6250       6250     5625   18.125 KR
Ejendomme fra 10 ha. Til 30 ha.     7500     15000     5875   28.375 KR
Ejendomme på 30 ha. og derover     8750     25000     6125   39.875 KR
m2- pris for industriarealer     3,75       3,75     1,87     9,37 KR
 
 Vandafgifter:      
 Forbrug efter vandmåler      
 Fra 0-1000 m3 3,43 kr. pr.m3 
 Fra 1001 m3 og opefter (kun erhverv) 2.50 kr. pr.m3  
 Vandafgift 7,97 kr. pr.m3 
 Abonnementsafgift. halvårligt 187,50 kr.  

Vandaflednings bidrag år 2020
Fors forsyning oplyser at de tager 783,75 kr årlig i fast bidrag pr stik
og 43,13 kr pr m3

Alle priser er inc.moms


Andre Takster:

Gebyr ved for sen betaling. 100,00 kr. (Moms frit)

 Taksten gælder for såvel 1. rykker, der udsendes ca. 14 dage efter betalingsdatoen, som 2. rykker, der udsendes 1 måned efter forfaldsdatoen.

2. rykker gør desuden opmærksom på ,at der uden yderligere varsel kan afbrydes for vandforsyningen.

I sådanne tilfælde kan der, mod kontant betaling, afhentes vand på vandværket i kontorets åbningstid eller efter aftale.

 

Genåbningsgebyr.  1000,00 kr (+ moms )
Gebyr for aflæsning fortaget af vandværket kr.250 (Moms fri)

Gebyr for flytteafregning kr. 187,50( m.Moms)

 

Betaling af vandafgift for ubeboet ejendomme kan kun stilles i bero efter forudgående aftale med bestyrelsen,

og kun hvis det drejer sig om et længere tidsrum. Dette gælder ikke abonnementsafgiften.

Ved kontrol af vandmåler på forbrugerens opfordring:

Hvis opfordringen viser sig uberettiget betaler forbrugeren.

Hvis fejlen er over 5% betaler Vandværket, og der foretages en efterregulering af vandforbruget.

Udskriv Email