MÅLERAFLÆSNING

Årlig aflæsning
Svinninge Vandværk aflæser selv alle vandmålere  da der er sat eletroniske målere på alle forbrugerer.

Aflæsning ved flytning

Bor du i egen bolig, eller lejebolig med direkte afregning til Svinninge Vandværk, skal du aflæse din vandmåler. Der skal laves en opgørelse, hvor du enten skal betale den resterende del eller får udbetalt dit tilgodehavende.

Fejl ved vandmåleren

Hvis du konstatere fejl eller ureglmæssigheder ved måleren,f.eks. at den er gået istå, er utæt eller en anden fejl, der har betydning for afregningen af dit forbrug, skal dette meddeles til vandværket.

Udskriv Email