MÅLERAFLÆSNING

Årlig aflæsning
Svinninge Vandværk udsender i september måned selvaflæsningskort enten med post eller på mail til dem som ikke endnu har fået skiftet til eletronisk vandmåler. Dem med eletronisk vandmåler aflæser vandværket d.30-09

Aflæsning ved flytning

Bor du i egen bolig, eller lejebolig med direkte afregning til Svinninge Vandværk, skal du aflæse din vandmåler. Der skal laves en opgørelse, hvor du enten skal betale den resterende del eller får udbetalt dit tilgodehavende.

Fejl ved vandmåleren

Hvis du konstatere fejl eller ureglmæssigheder ved måleren,f.eks. at den er gået istå, er utæt eller en anden fejl, der har betydning for afregningen af dit forbrug, skal dette meddeles til vandværket.

Udskriv Email