Persondata

Svinninge Vandværk (dataansvarlig) og vores (databehandler) Microwa abc, behandler en række oplysninger om forbrugerne.

                                                                                        

De oplysninger vi behandler, er oplysninger om forbrugernes navn, adresser, telefonnummer – mailadresse – vandmålernummer - betalingshistorik, brug af betalingsservice og direkte henvendelser, der kræver sagsbehandling-disse oplysninger er nødvendige for at kunne overholde vores forsyningspligt. I meget sjældne tilfælde behandler vi også private oplysninger, på baggrund af forbrugernes egne henvendelser. Svinninge Vandværk a.m.b.a. Videresælger ikke eller deler ikke dine personoplysninger eksternt. I særlige tilfælde kan Svinninge Vandværk formidle dine personoplysninger til leverandører og samarbejdspartner for at opfylde vores forsyningspligt. I sådanne tilfælde sker det efter instruks fra Svinninge Vandværk bestyrelse, og vi indgår en databehandleraftale med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner.

 

Svinninge Vandværk har indgået samarbejdsaftale med Fors Holbæk A/S om

Målernumre- udskiftningsdatoer og målerstand. Fors Holbæk A/S videregiver i øvrigt ikke informationer til tredjemand.

 

 

 

Du kan læse Svinninge Vandværk persondata politik i dette dokument.

 

https://drive.google.com/open?id=1PbkkSsP8G8IVTUMQol5bVwO1i9XghBru

 

Udskriv Email