TAKSTER

Tilslutningsafgifter: 1 / 10-2021 - 30 / 09-2022

Tilslutningsafgiften består af:

Bidrag til hovedanlæg.
Bidrag til forsyningsledninger.
Bidrag til stikledninger.

En målerbrønd 1 meter inde på grunden.

   Hovedanlæg       Forsynings- ledninger Stik ledninger  ekskl. moms

inkl.

Moms

Huse og lejligheder i byzone

    6.400     6.400 8.000   20.800 KR 26.000 KR
             
 
 Landzone
         
Huse og lejligheder i landzone       6.400       24.000 8.000   38.400 KR 48.000 KR
.           
               
                 
 
 Vandafgifter:      
 Forbrug efter vandmåler ekskl. moms  inkl. Moms   
 Fra 0-1000 m3   6,00 kr. 7,50 kr. pr.m3 
 Fra 1001 m3 og opefter    5,20 kr. 6,50 kr. pr.m3  
 Vandafgift   6,37 kr. 7,96 kr. pr.m3 
 Abonnementsafgift. halvårligt    260,00 kr. 325,00 kr.

 

Bidrag til grundvandsbeskyttelse    0,80 kr 1,00 kr. pr.m3 
Betalingsservice gebyr    9,75 kr.  

                     

                             

     
Andre Takster:

Gebyr ved for sen betaling. 100,00 kr. (Moms fri )

 Taksten gælder for såvel 1. rykker, der udsendes ca. 14 dage efter betalingsdatoen, som 2. rykker, der udsendes 1 måned efter forfaldsdatoen .

2. rykker gør desuden opmærksom på, at der uden yderligere varsel kan afbryde for vandforsyningen.

Jeg kan tilføje kan der, mod kontant betaling, afhentes vand på vandværket i kontorets åbningstid eller efter aftale.

 

Genåbningsgebyr. 1000,00 kr (+ moms)
Gebyr for aflæsning fortaget af vandværket kr.250 (Moms fri)

Gebyr til flytteafregning kr. 187,50

 

Betaling af vandafgift for ubeboet ejendomme kan kun stilles i bero efter forudgående aftale med bestyrelsen,

og kun hvis det drejer sig om et længere tidsrum. Dette gælder ikke abonnementsafgiften.

Ved kontrol af vandmåler på forbrugerens opfordring:

Hvis opfordringen viser sig uberettiget betaler forbrugeren.

Hvis fejlen er over 5% bedre Vandværket, og der forudsiger og efterregulering af vandforbruget.

Udskriv Email