Beliggenhed

Beliggenhed Vandværket ligger i den østlige ende af byen 5-10 minutters gang fra Svinninge Station. Fra Hovedgaden drej ad Torslundevej og til venstre ad Holmegården.

Kollektiv trafik

Togforbindelser: Holbæk og Nykøbing
Busforbindelser: Holbæk og Kalundborg.
Svinninge-Jyderup
Svinninge-Slagelse

Køreplanerne kan ses på biblioteket.

Svinninge 2

Container

Svinninge Vandværks bestyrelse var enig om at det nye vandværk skulle værer af den lette model,ingen støbt grund eller murede vægge.Så løsningen blev 2 skibs container der blev sat sammen og beklædt med hvide plader.I den ene er der opbygget 2 stk rustfri tanke den ene til rentvand og den anden til skyllevand.I den anden container er selve vandbehandlings anlæget og udpumpningen som pumper direkte ud på Svinninge Vandværks forsyningsnet.

Pejleboring

Pejleboringen ligger 5 km fra Svinninge Vandværk men på den anden side af byen,boringen ligger kun 200 m fra eksisterende forsyningsnet.Derfor kom ideen om at placerer et decentralt vandværk på pejleboringen.Holbæk kommune gav tilladelse til,at et areal på 979 kvardratmeter overføres fra lodsejeren til Svinninge Vandværk.Parallelt med ansøgningen om arealoverførelsen har Holbæk Kommune givet tilladelse til et vandværk på stedet.

Udpumpet vand

Svinninge Vandværk har 1572 forbrugere på 1550 stk vandmålere og er leverandør af vand 

både til de lokale forbrugere, og til Vandfællesskabet nordvestsjælland.

Svinninge Vandværk har i 2023 udpumpet
204.173 m3 til egne forbrugere
samt 468.336 m3 til vandfællesskabet nordvestsjælland.

plumbing-about

Ved driftsforstyrrelser ring til vagthavende på

Scroll to Top